Träbåt vårförvaring och renovering

Innan

Slipning

Olja

Bottenfärg, bets och lack