Inredning och möbler

Butsudan

Butsudan 3D Modeller

Katträd

Glödritning

Pendelur

Våningsäng med futon

Trähyllor

Trähyllor


*All arbete utfört av Chriss Nordqvist och Huldra Bygg AB äger upphovsrätten till alla möblerna som syns i bilderna.